Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona


Příprava k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Úvodní informace

Čtyřdenní seminář, který je zaměřen na přípravu k autorizační zkoušce dle zák.č.360/92 Sb.. Seminář je zaměřen na právní část autorizační zkoušky a jeho cílem je prohloubení znalostí právních předpisů v aktuálním znění. Seminář je vhodný i pro osoby s autorizací pro aktualizaci vědomostí právních předpisů.

Stručný obsah semináře


- zák.č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autor.architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
- vybrané stati zák.č. (Občanský zákoník)
- vybrané stati zák.č. (Živnostenský zákona)
- zák.č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
- vybrané smluvní typy: smlouva o dílo ve výstavbě, kupní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí
- právní účinek vkladu do katastru nemovitostí, břemena nemovitostí, skutečné nabytí nemovitostí
- náležitosti vkladů do katastru nemovitostí, zástavní právo
- ochrana životního prostředí, vybrané právní předpisy


Rozsah semináře

Rozsah semináře jsou 4 dny.

Termíny studia


místo konání Brno: červen 2019

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.00 hod.

Školné

Školné činí 8 900 Kč a je splatné před zahájením semináře. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Učební materiály jako např. aktuální vydání právních předpisů si hradí účastníci semináře sami.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno

Ubytování

Pro účastníky kurzů zajišťujeme ubytování v Praze i v Brně v ceně cca 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně.

Ostatní

Seminář je koncipován pro omezený počet posluchačů. Máte-li o seminář zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz