Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona


Bakalářské studium - oceňování nemovitostí
řádné studium

Bakalářské studium

Studijní program:B3945 - Nemovitý majetek
Studijní obor:3917R004 - Oceňování nemovitostí
 
Délka studia3 roky
Dosažený titulBc.
Forma studiaprezenční
Zahájení studia  
Termín podání přihlášky Přijímání studentů na akademický rok 2016/2017 pozastaveno
Termín zápisu ke studiu  

Podmínky přijetí

Uvedeny v dokumentu Podmínky přijetí ke studiu

Obsah studia

I. Ročník
Povinné a povinně volitelné předmětyZimní semestrLetní semestr
Teorie práva Z
Občanské právo Z,Zk
Matematika I. a II. ZkZk
Základy ekonomie I. a II. ZZk
Mechanika zemin a zakládání staveb Z,Zk
Zeměměřičství a katastr nemovitostí Zk
Obchodní právo Z,Zk
Evropské právo Z,Zk
Psychologie Zk
Anglický / německý jazyk ZZ,Zk
Odborná praxe
 
Volitelné předměty
Pozemní stavitelství Z
Pozemkové právo Z
II. Ročník
Povinné a povinně volitelné předmětyZimní semestrLetní semestr
Právní základy oceňování nemovitostí Z,Zk
Účetnictví a úvěry Z,Zk
Management Zk
Finance podniku Z,Zk
Výpočetní technika Z,Zk
Pravděpodobnost a statistika Zk
Prostředí staveb a TZB Zk
Úvod do realitní činnosti Z
Právní základy realitní činnosti Z,Zk
Finanční a pojistná matematika Kz
Oceňování nemovitostí I. Z,Zk
Správní právo Z
Marketing   Z,Zk
Odborný anglický / německý jazyk I. ZZ
Odborná praxe
 
Volitelné předměty
Ekonomická geografie Zk
Dražby nemovitostí Z,Zk
III. Ročník
Povinné a povinně volitelné předmětyZimní semestrLetní semestr
Stavební právo Z,Zk
Územní plánování Zk
Daňová problematika nemovitostí Zk
Oceňování nemovitostí II. Z,Zk
Soudní inženýrství Zk
Nosné konstrukce objektů pozemního stavitelstvíZk
Oceňování trvalých porostů a lesů Z,Zk
Oceňování podniků Zk
Nemovitosti v insolvenčním řízení Z,Zk
Sociologie Z
Prodejní dovednosti Z
Realitní činnost a analýza realitního trhu Z
Finanční právo Z,Zk
Odborný anglický/ německý jazyk II Zk
Seminář k bakalářské práci Z
 
Volitelné předměty
Psychologie a organizace řízení Z,Zk
Ekonomická statistika Zk

Doba studia

Tříleté bakalářské studium – prezenční.

Místo studia

místo studia: Brno, ul. Masná 34

Zahájení

září/říjen 2013

Školné

Školné činí 25.000 Kč / semestr.
Nejsme plátci DPH. Školné za semestr je možné platit ve dvou splátkách po 12.500 Kč

Učebny

Ostatní

Bc. studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Administrace, kurzy, objednávky:
Tel: 548 211 434, 548 213 977
Email: posta@fdyson.cz