Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona


Energetická náročnost budov - příprava ke zkoušce k vydání průkazu ENB

Úvodní informace

Třídenní odborný kurz je určen zájemcům o vykonání odborné zkoušky energetického specialisty s oprávněním zpracování průkazů energetické náročnosti dle §10 odst.1, písm.b) zák.č. 406/2000 Sb.. Rovněž je určen pro vlastníky budov a bytových jednotek, kterým dle zák. č.318/2012 Sb. vznikla povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy. Kurz spadá do ucelené řady systému profesního vzdělávání zaměřeného na nemovitosti a je realizován v rámci celoživotního vzdělávání. Koncepce a metodika kurzu je připravována ve spolupráci s odborníky z praxe. Součástí kurzu jsou praktické výpočty ENB. Kurz končí vydáním osvědčení o absolvování s celostátní platností.

Dále uvádíme informace pro uchazeče o získání oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti.

http://www.mpo-efekt.cz/cz/energeticke-expertizy/opravneni-k-cinnostem-v-oblasti-energeticke-ucinnosti
( odkaz vede na informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu, kde jsou zabrazeny i další odkazy na související informace o přezkušování osob a zkušebním řádu )

Obsah kurzu

* právní a technické předpisy včetně návazných technických norem: zák.č. 406/2000 Sb., vyhláška 148/2007 Sb., ČSN 73 0540 - 2, soubor ČSN EN na podporu EPBD (EPBD II)
* požadavky na energetickou náročnost a jejich specifikace
* stanovení ukazatelů energetické náročnosti budov
* stanovení energetické bilance budov
* zpracování průkazu energetické náročnosti budov
* referenční hodnoty stavebních prvků a technických systémů budov
* vady a poruchy budov ve vztahu k energetické náročnosti
* grafická a textová část průkazu
* praktické výpočty ENB

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu jsou 3 dny.

Termíny kurzu

místo konání Brno : 5.- 7.května 2019

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.10 hod.

Školné

Školné činí 13 100 Kč. Nejsme plátci DPH.
Školné je splatné před zahájením kurzu.

Učební materiály

Účastníci kurzu obdrží výukové materiály.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno

Ubytování

Pro účastníky kurzů zajišťujeme ubytování v Praze i v Brně v ceně cca 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia.

Ostatní

Kurz je koncipován pro omezený počet posluchačů. Máte-li o kurz zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz