Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona

Přihláška Titulní strana

Insolvenční správce, příprava ke zkoušce

Náplň studia

Soubor seminářů určených jako příprava ke zkoušce insovenčních správců na Min.spravedlnosti. Semináře jsou určeny pro zájemce, kteří chtějí působit jako insolvenční správci a jsou zaměřeny zejména na právní problematiku insolvenčního řízení, ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. Semináře jsou doporučeny jako příprava ke složení odborné zkoušky u Min. sprav. a k výkonu činnosti insolvenčního správce, neboť běžné znalosti nepostačují k bezchybnému výkonu činnosti. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o přípravě ke zkoušce insolvenčního správce. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona má od roku 1997 zkušenosti se vzděláváním zaměřeným na přípravu likvidátorů a správců konkurzních podstat později insolvenčních správců. Vzdělávací cyklus je 12 denní a je rozdělen do tematických okruhů, stanovených vyhláškou Min. Sprav. ČR:
A - Zákon o úpadku
B - Daně a účetnictví
C - Ostatní zákony


Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců, termíny zkoušek a další informace:
insolvencni-spravci-odborna-verejnost/predpisy.html

(přiložený odkaz je link na webové stránky Ministerstva spravedlnosti)

Lektorský tým

Ing. Soňa Krčová, insolvenční správce
Mgr. Petra Danišová, asistent insolvenčního správce
Ing. Sazovská Hana, daňový poradce
RNDr. Petr Beránek, daňový poradce

Podrobnější obsah seminářů

 

 • zákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
 • podmínky pro zápis do seznamu insolvenčních správců, zvláštní insolvenční správci
 • zkoušky insolvenčních správců a seznam insolvenčních správců
 • Insolvenční zákon, zák. č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • členění zákona, základní pojmy právní úpravy
 • systematika právní úpravy, účastníci insolvenčního řízení
 • insolvenční rejstřík
 • způsob vedení a funkce insolvenčního rejstříku
 • zahájení řízení a rozhodnutí soudu o zahájení řízení
 • průběh insolvenčního řízení a lhůty dle insolvenčního zákona
 • postavení věřitelů v insolvenčním řízení
 • práva a povinnosti věřitelů
 • uplatnění nároku přihláškou pohledávky
 • postavení zajištěných věřitelů
 • přezkumná jednání a incidenční řízení
 • postavení insolvenčního správce a věřitelských orgánů v insolvenčním řízení
 • způsob výběru isnolvenčního správce
 • práva a povinnosti insolvenčního správce
 • daňové dopady nové právní úpravy úpadkového práva
 • vybrané stati občanského práva
 • vybrané stati obchodního práva
 • vybrané stati pracovního práva
 • vybrané stati občanského soudního řádu
 • vybrané stati správního řádu
 • daňové aspekty insolvenčního řízení
 • vybrané stati daně z příjmu
 • účetní a daňové aspekty insolvenčního řízení
 • vybrané stati zákona o účetnictví
 • účtování v insolvenci
 • účetní uzávěrky a výkaznictví

Rozsah seminářů

Vzdělávací cyklus je 12 denní a obsahuje 11 dní výuky + závěrečnou zkoušku.

Termíny studia

místo konání Praha: termín 8. září - 8. října 2017
I. soustředění:   8. - 10. září 2017
II. soustředění: 15. - 17. září 2017
III. soustředění 22. - 24. září 2017
IV. soustředění:   6. - 7. říjen 2017
závěrečná zkouška:   8. říjen 2017
   
místo konání Ostrava: termín 6. října - 29. října 2017
I. soustředění:   6. - 8. říjen 2017
II. soustředění: 13. - 15. říjen 2017
III. soustředění: 20. - 22. říjen 2017
IV. soustředění: 27. - 28. říjen 2017
závěrečná zkouška: 29. říjen 2017


místo konání Brno: termín 3. listopadu - 26. listopadu 2017
I. soustředění:    3. -    5. listopad 2017
II. soustředění:  10. - 12. listopad 2017
III. soustředění:  17. - 19. listopad 2017
IV. soustředění:  24. - 25. listopad 2017
závěrečná zkouška:  26. listopad  2017
   

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.00 hod.

Cena

Školné činí 24 850 Kč. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Učební materiály nejsou v ceně seminářů.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně Masná 34, Brno.

pro místo konání Ostrava: Mariánské Hory, Pražákova 340/3, Ostrava
pro místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul.José Martiho 31, Praha.

Ubytování

Účastníkům kurzů a seminářů na vyžádání doporučujeme ubytovací zařízení v blízkosti učebny. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia.

Ostatní

Semináře jsou koncipovány pro omezený počet posluchačů. Máte-li o semináře zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz