Institut Franka Dysona


Vydavatelství

Kniha

Název: Sbírka příkladů Oceňování nemovitostí I


Autor: Ing. Petr Pitrocha
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Počet stran: 96
Kniha

Název: Sbírka příkladů Oceňování nemovitostí II


Autor: Ing. Barbora Janošová
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Počet stran: 97
Kniha Katastr nemovitostí

Název: Katastr nemovitostí


Autor: Doc. František Doušek, Ing. Miroslav Matějík Ph.D.
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Popis: Základy zeměměřičství a katastru nemovitostí
Počet stran: 95
Khina Mechanika zemin a zakládání staveb

Název: Mechanika zemin a zakládání staveb


Autor: Ing. Jaroslav Hauser CSc.
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Popis: Základy mechaniky zemin a zakládání staveb, roztřídění hornin, základní stavební výpočty.
Počet stran: 127
Kniha Vybrané stati základů práva

Název: Vybrané stati základů práva


Autor: JUDr. Marta Macháčková Ph.D.
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Popis: Nástin základů právních disciplin. Určeno pro neprávníky.
Počet stran: 98
Kniha Základy oceňování nemovitostí

Název: Základy oceňování nemovitostí


Autor: Ing. David Hutter
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Popis: Základní pojmy, názvosloví, metodika a příklady výpočtů posudků.
Počet stran: 89
Kniha Pozemkové právo

Název: Pozemkové právo


Autor: Judr. Jana Dudová, Ph.D
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Počet stran: 89
Kniha

Název: Smluvní dokumenty v realitní praxi


Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
vydavatel: Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Počet stran: 132