Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona

Přihláška Titulní strana

Mediátor - příprava ke zkoušce na Min.spravedlnosti

Úvodní informace

Sedmidenní studium je určeno především zájemcům o vykonání zkoušky mediátora na Ministerstvu spravedlnosti. V odborném studiu je probírána problematika mediace, její právní úprava dle zák. č. 202/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mediační techniky, vybrané stati právních disciplin, základy psychologie a sociologie. Studium je zaměřeno na získání schopností efektivním způsobem provádět a vyhodnocovat mediační řízení, při současném respektování platných legislativních předpisů mediace v ČR.

Koncepce a metodika studia je připravována ve spolupráci s odborníky Vysoké školy realitní. Každé nově zahájené studium je doplněno o aktuální novelizace obchodního a občanského práva. Součástí studia jsou průběžné diskuse o tématu a odpovědi na dotazy posluchačů. Důraz je kladen na praktické zkušenosti. Studium končí návštěvou poslední hodiny přednášek bez skládání závěrečné zkoušky. Úspěšný absolvent obdrží celostátně platné osvědčení o absolvování specializačního studia - mediátor. Studim je pořádáno v rámci celoživotního vzdělávání § 60 zák.č.111/98 Sb., o vysokých školách.

Obsah studia - tématické celky

Tématické celky:
a) mediace, další způsoby mimosoudního řešení sporů, příslušná právní úprava

b) mediační techniky ( 1 výukový den)

c) vybrané stati základních lidských práv a svobod

d) vybrané stati občanského a obchodního práva

e) základy psychologie ( 2 výukové dny)

f) základy sociologie ( 2 výukové dny)

Rozsah studia

Rozsah studia je 7 dní odborné výuky.

Termíny studia


místo konání Praha: zahájení duben 2019

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.10 hod.

Školné

Školné činí 19 400 Kč. Nejsme plátci DPH.
Školné je splatné před zahájením studia.

Učební materiály

Učební materiály jako např. aktuální vydání právních předpisů si hradí účastníci studia sami.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno
pro místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. José Martiho 31 , Praha 6.

Ubytování

Pro účastníky kurzů zajišťujeme ubytování v Praze i v Brně v ceně  cca 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia.

Ostatní

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Administrace, kurzy, objednávky:
Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz