Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona

Přihláška Titulní strana

Obchodník s realitami

Úvodní informace

Odborný kurz je určen zájemcům o profesi realitního makléře, kteří mají zájem složit zkoušku profesní kvalifikace.
Sumarizuje základní potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře. Kurz spadá do ucelené řady systému profesního vzdělávání zaměřeného na nemovitosti. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona má od roku 1997 zkušenosti se vzděláváním zaměřeným na oceňování nemovitostí, obchodování s nemovitostmi a širší problematikou související s nemovitostmi. Koncepce a metodika kurzu je připravována ve spolupráci s realitními makléři. Každý nově zahájený kurz je doplněn o aktuální změny právních předpisů, které mají přímý dopad na obchodování s nemovitostmi a o změny katastrálního zákona a souvisejících vyhlášek.

Kurz je zakončen zkouškou odborné způsobilosti autorizovanou osobou. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Obsah studia


- Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
- Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
- Katastr nemovitostí v realitní praxi
- Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
- Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
- Orientace ve zprostředkovatelských procesech - komunikace se zákazníkem
- Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
- Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
- Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
- Etika v činnosti obchodníka s realitami - Etický kodex CEPI
- Financování nákupu nemovitostíObsah studia se může nepatrně měnit dle aktuálních legislativních změn.

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu je 14 dní odborné výuky včetně zkoušky profesní kvalifikace.

Termíny studia


místo konání Brno: 30. května - 23. června 2019
   I. soustředění: 30. května - 2. června
II. soustředění: 8. - 9. červen
III. soustředění: 13. - 16. červen
IV. soustředění a zkouška: 20. - 23. červen

místo konání Praha: květen 2019
   I. soustředění:  
II. soustředění:  
III. soustředění:  
IV. soustředění:  
závěrečná zkouška:  

Plán výuky

9.00 - 12.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.

Školné

Školné činí 18 000 Kč a je splatné před zahájením kurzu. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Učební materiály jako např. aktuální vydání právních předpisů si hradí účastníci studia sami.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno
pro místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. José Martiho 31 , Praha 6.

Ubytování

Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia. Zájemcům o ubytování doporučujeme možné ubytování blízko místa výuky.

Ostatní

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz