Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona


Oceňování stavebních prací

Úvodní informace

Jednodenní školení, jehož cílem je představení obecných principů a metod oceňování stavebních prací. Školení je vedeno s použitím názorných příkladů softwarového oceňovacího systému a stavebního rozpočtového systému.

Odborný školitel

Ing. Igor Neckař Ph.D.

Obsah školení


Dokumentace pro oceňování staveb, kvalitativní a dodací podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Druhy oceňování v rámci výběrových řízení

Informační zdruje a databáze

Třídění položek rozpočtu
Soupis prací a dodávek
Zjišťování výměr
Kalkulační metody a postupy, přímé a nepřímé náklady, rozvrhové náklady
Pořizovací a mzdové náklady
Nasazení strojů a drobné mechanizace
Ostatní přímé náklady
Subdodávky
Kalkulace výrobní režije a zažízení staveniště
Správní režije
Výsledná kalkulace
Fakturace
Cenový management

Rozsah školení

Rozsah 1 den odborné výuky.

Termíny studia

místo konání BRNO: květen 2019

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.00 hod.

Školné

Školné činí 1 480 Kč. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Učební materiály jsou v ceně kurzu.

Učebna

zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno.

Ubytování

Pro účastníky kurzů můžeme zajistit ubytování v Brně nebo v Praze v ceně 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně kurzu.

Ostatní

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného školení:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno
 
Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz