Institut Franka Dysona


Právní minimum pro realitní makléře

Náplň studia

Přednáška je určena pro správce nemovitostí, obchodníky s nemovitostmi, pracovníky stavebních a finančních úřadů a další zájemce o problematiku právních vztahů při obchodování s nemovitostmi.

Lektorský tým

JUDr. Jaroslav Staněk CSc.

Obsah studia

Základem přednášky je rozbor náležitostí smlouvy kupní, nájemní a zprostředkovatelské, smlouvy výhradní a nevýhradní, vybrané stati z občanského práva, dále právní úprava obchodování s nemovitostmi, právní úprava nabývání nemovitostí cizinci, předkupní právo, břemena nemovitostí - břemeno průchodu, průjezdu a další. Součástí přednášky jsou průběžné diskuse o problému a odpovědi na dotazy posluchačů.

Rozsah studia

Přednáška spadá do ucelené řady systému profesního vzdělávání zaměřeného na nemovitosti. Institut Franka Dysona má od roku 1997 několikaleté zkušenosti se vzděláváním zaměřeným na oceňování nemovitostí, obchodování s nemovitostmi a širší problematikou související s nemovitostmi.

Termíny studia

místo konání PRAHA
31. května 2013

Plán výuky

11.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.10 hod.

Školné

Cena: 1 950 Kč. Nejsme plátci DPH.
Ubytování a stravování není obsaženo v ceně přednášky.

Učební materiály

Učební materiály nejsou v ceně přednášky. Doporučujeme skripta autora JUDr.Staňka - Smluvní vzory, vydavatelství Vysoké školy realitní.

Učebna

Přednáška proběhne na učebně ul. José Martího 31, Praha 6.

Ubytování

Pro účastníky přednášky zajišťujeme ubytování v Praze v ceně 700 Kč/lůžko a noc.

Ostatní

Přednáška je koncipována pro omezený počet posluchačů. Máte-li o přednášku zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Institut Franka Dysona
Moravské náměstí 3, 602 00 Brno

Administrace, kurzy, objednávky:

Email: posta@fdyson.cz