Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona


Insolvenční správci ve vztahu k archivnímu zákonu a spisové službě

Úvodní informace

Seminář je určen zejména insolvenčním správcům, aby náležitým způsobem zabezpečili a uložili dokumenty (včetně dokumentů elektronických) v souladu s požadavky kladenými zákonem o archivnictví a spisové službě. Jednodenní seminář obsahuje ucelenou problematiku v rozsahu – uchovávání a vyřazování dokumentů, spisová a archivní služba, novela archivního zákona a souvstažnosti. Seminář slouží k získání aktuálních informací, není ukončen zkouškou a nevydává se osvědčení o absolvování.

Obsah semináře

•      Archivace v insolvenčním řízení a likvidaci

•      zákonné normy, ze kterých vyplývají pro insolvenční správce a likvidátory archivační a skartační povinnosti

•      přehled skartačních a archivačních povinností

•      postup při výběru archiválií a skartaci písemností,

•      vlastní skartační řízení,

•      typový skartační rejstřík,

•      předávání vybraných archiválií do příslušného státního archivu

•      skartační lhůty, doba uchovávání dokumentů

•      způsoby ukládání dokumentů

•      proces vydání potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů a archiválií

•      postup insolvenčních správců a likvidátorů při tzv. bezmajetkových insolvencí a likvidace

•      diskuse, odpovědi na dotazy

Počet hodin

Rozsah semináře je 1 den.

Termín semináře

místo konání Brno:  červen 2019

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.00 hod.
13.00 - 15.00 hod.

Cena semináře

Cena semináře je 2.200 Kč. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Učební materiály nejsou obsaženy v ceně.

Učebna

pro místo konání Brno: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. Masná 34, Brno
pro místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně José Martího 31, Praha 6

Ubytování

Pro účastníky kurzů zajišťujeme ubytování v Praze i v Brně v ceně cca 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně semináře.

Ostatní

Seminář je koncipován pro omezený počet posluchačů. Máte-li o seminář zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor semináře:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Studijní oddělení: Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz