Vysoká škola realitní

Institut Franka Dysona


Stavební angličtina I.

Náplň studia

Kurz stavební angličtiny, který je zaměřen na tematické celky: TZB, technologie a hmoty, stavební stroje, pojmy z oblasti inženýringu a organizace stavby, vodní stavitelství, konstrukce a dopravní stavby.


Studium představuje specializovanou nadstavbu k všeobecným znalostem angličtiny. Studium je zaměřeno na zdokonalení znalostí z odborné stavební angličtiny. Studium napomůže ke zvládnutí frazeologie odborných anglických textů a zároveň dá možnost poznat i zvláštnosti terminologie odborného anglického jazyka. Ve výuce se probírají odborně přesné výrazy a termíny z oboru stavebnictví, ustálené vazby a obraty nutné pro dobré porozumění textům odborných článků . Kurz je určen pro stavební profesionály a odbornou stavební veřejnost.


Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona má připravenou sadu vlastních skript a pracovních sešitů, podle kterých probíhá výuka. Skripta a pracovní sešity jsou velmi názorné a odborná jazyková problematika je vysvětlována na základě obrazových kreseb popsaných anglickými výrazy. Výuka je doplňována rozborem odborných článků a videoprojekcí. Videoprojekce popisuje vybrané technologické procesy ve stavebnictví.
Ukázka učebních skript


"Stavební angličtina I." a "Stavební angličtina II." společně tematicky zahrnují celou oblast stavebnictví.

Obsah studia

Obsahová náplň studia:

I. Technická zařízení budov
- systémy kanalizační
- systémy rozvodu plynu
- systémy otopné
- systémy vzduchotechnické
- systémy elektrické
- EZS, EPS

II. Technologie,hmoty a materiály
- technologie zdění
- zdící systémy
- technologie betonování
- zděné konstrukce
- skladba betonových výztuhových konstrukcí
- materiály používané ve stavebnictví
- vlastnosti stavebních materiálů
- skladby stěn

III. Stavební stroje.
- rozdělení stavebních strojů
- rozdělení stavební mechanizace
- činnosti strojů a mechanizace

IV. Pojmy z oblasti inženýringu a organizace stavby
- územní řízení
- stavební řízení
- orgány dotčené řízením a veřejnoprávní orgány
- porady a kontrolní dny
- předávání a přebírání prací
- kolaudační řízení
- reklamace vad a poruch

V. Vodní stavitelství
- čistírny vod
- úpravny vod
- závlahové a meliorační systémy
- úprava toků
- přehrady a hráze

VI. Konstrukce a dopravní stavby
- rozdělení typů konstrukcí
- mostní konstrukce
- tunely
- dopravní stavby - dopravní stavby

Rozsah studia

Rozsah studia je 7 dní odborné výuky.

Termíny studia

zahájení 1. června 2019

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.10 hod.

Školné

Školné činí 12 800 Kč. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona má připravenou sadu vlastních skript a pracovních sešitů, podle kterých probíhá výuka. Skripta a pracovní sešity jsou názorné a odborná jazyková problematika je vysvětlována na základě obrazových kreseb popsaných anglickými výrazy. Výuka je doplňována rozborem odborných článků a videoprojekcí. Videoprojekce popisuje vybrané technologické procesy ve stavebnictví.
Ukázka učebních skript

Učebna

pro místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. José Martího 31, Praha 6.

Ubytování

Pro účastníky kurzů zajišťujeme ubytování v Praze v ceně 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia.

Ostatní

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona
Masná 34, 602 00 Brno

Administrace, kurzy, objednávky:
Tel: 548 211 434
Email: posta@fdyson.cz