Institut Franka Dysona


Účetnictví firem v konkurzu

Náplň studia

Jednodenní přednáška, která se zabývá specifickými problémy vedení účetnictví firem v konkurzu. Základem přednášky jsou příklady z praxe, na kterých budou znázorněny postupy účtování v konkurzu.

Lektorský tým

RNDr. Petr Beránek, daňový poradce č.803

Obsah studia

 • vstup do konkursu – právní úvod, co to je a co se děje v účetnictví a v daních a jakými právními úpravami je toto upraveno v zákoně
 • povinnosti statutárních orgánů ke správci konkursní podstaty při prohlášení konkursu
 • správnost závěrky ke dni předcházející vstupu do konkursu ( speciální úprava v zákoně o účetnictví), doporučené kontroly správnosti a vypovídající možnosti účetní závěrky
 • posouzení správnosti data účetního zápisu zda patří do období před či po konkursu, výklad data účetního případu ( nutné pro uznání pohledávek věřitelů či oprávněnosti zápočtů před konkursem)
 • otevření účetních knih a první účetní zápisy firmy v konkursu
 • doporučovaná evidence nákladů a výnosů pro správce konkursní podstaty
 • problém daňových přiznání v měsíci vstupu do konkursu
 • daňové problémy s daní z přidané hodnoty
 • daňové problémy s daní ze závislé činnosti, dani z nemovitosti, silniční daní
 • účetní závěrka ke dni skončení konkursu
 • rozvrhové řízení a zaúčtování jeho dopadů

Rozsah studia

Přednáška je určena likvidátorům a správcům konkurzní podstaty, jejich asistentům popřípadě dalším zájemcům, kteří se zabývají účtováním v konkurzu. Přednáška spadá do ucelené řady systému profesního vzdělávání zaměřeného na správce konkurzní podstaty.

Termíny studia

místo konání PRAHA
26. dubna 2010

Plán výuky

9.00 - 10.30 hod.
10.40 - 12.10 hod.
13.00 - 14.30 hod.
14.40 - 16.10 hod.

Školné

Cena: 3 200 Kč. Nejsme plátci DPH.

Učební materiály

Učební materiály jsou v ceně kurzu.

Učebna

místo konání Praha: zahájení a výuka proběhnou na učebně ul. José Martího 31, Praha 6.

Ubytování

Pro účastníky kurzů zajišťujeme ubytování v Praze v ceně 700 Kč/lůžko a noc. Požadavek na ubytování je nutné sdělit v objednávce. Ubytování a stravování není obsaženo v ceně studia.

Ostatní

Studium je koncipováno pro omezený počet posluchačů. Máte-li o studium zájem, zašlete Vaši přihlášku už nyní.

Přihláška ke studiu
Organizátor odborného studia:

Institut Franka Dysona
Moravské náměstí 3, 602 00 Brno

Administrace, kurzy, objednávky:

Email: posta@fdyson.cz